Bissau značenje

Bissau (Bissão), gl. grad i luka Gvineje Bisau, Z Afrika; 233 000 st. Sveuč. Zračna luka.