Biskupija značenje

Biskupija, selo kod Knina; 466 st. Bogato starohrv. nalazište (ostaci crkava, ulomci arhitekture, plastične dekoracije, vrlo bogati nalazi u grobovima).