bis značenje

bis (lat.), još jednom! ponovi! Usklik kojim se zahtijeva ponavljanje neke izvedbe ili dijela izvedbe umj. djela.