bireta značenje

bireta (franc.), uska graduirana cijev s ispusnim pipcem, za mjerenje volumena tekućina ili plinova (u kem. analizi).