Biot značenje

Biot, Jean-Baptiste (1774–1862), franc. fizičar, matematičar i astronom; s L. J. Gay-Lussacom poduzeo prvi znanstveni let aerostatom; poznat po radovima iz područja aeromehanike, polarizacije svjetla, mjerenja meridijana, dijagnoze dijabetesa i po Biot-Savartovu zakonu.