Hrvatski leksikon - logo Hrvatski leksikon

biostratigrafija

biostratigrafija (grč.+lat.+grč.), utvrđivanje fosilnoga sadržaja stijena i vremenskoga slijeda života organizama geološke prošlosti, a time i određivanje redoslijeda postanka stijena.

Reference