biostratigrafija značenje

biostratigrafija (grč.+lat.+grč.), utvrđivanje fosilnoga sadržaja stijena i vremenskoga slijeda života organizama geološke prošlosti, a time i određivanje redoslijeda postanka stijena.