bioritam značenje

bioritam (grč.), biološki ritam, periodično kolebanje biol. funkcija radi prilagođivanja organizma okolišu i vremenskom redu, koje je predmetom istraživanja kronobiologije te kronopsihofiziologije (proučavanja periodičnosti čovjekovih psihofiziol. funkcija).