biopsija značenje

biopsija (grč.), pretraga izrezanog živog tkiva radi dijagnoze bolesti.