bioplin značenje

bioplin, plinska smjesa metana, ugljikova dioksida i sumporova dioksida; dobiva se u bioreaktorima anaerobnom fermentacijom org. tvari (stajski gnoj, komunalne otpadne vode i sl.). Energetska je vrijednost b. 20–25 MJ/m3 (4700–6000 kcal/m3).