biomasa značenje

biomasa (grč.+lat.). 1. Ukupna masa jedinki jedne vrste, skupine vrsta ili biocenoza, na jedinici površine ili u volumenu staništa. 2. Poljoprivredni i životinjski otpaci, koji se mogu iskoristiti kao gorivo.