biološka cirkulacija elemenata značenje

biološka cirkulacija elemenata, kružno kretanje kem. elemenata u procesima izgradnje i razgradnje živih organizama; zelene biljke procesom fotosinteze proizvode org. tvar, heterotrofni organizmi koriste građevnu tvar i energiju iz biljaka (ili biljoždera) a u procesu razgradnje hrane ili vlastitog organizma (nakon uginuća) vraćaju kem. elemente u kružni tok zelenim biljkama.