biologija značenje

biologija (grč.), skup znanosti o životu, živim organizmima i zakonima koji vladaju u živom svijetu. Glavne grane: anatomija, histologija, citologija, fiziologija, botanika, zoologija, mikrobiologija, genetika, ekologija, te radiobiologija i molekularna biologija.