biokibernetika značenje

biokibernetika (grč.), dio kibernetike; istražuje regulacijske i upravljačke procese u ljudskom i životinjskom tijelu.