Biograd na Moru značenje

Biograd na Moru, grad i luka JI od Zadra, Hrvatska; 5259 st. Lječilište za koštanu tuberkulozu. Turizam. – Prvi se put spominje među hrv. gradovima o. 950; važno središte u vrijeme Petra Krešimira IV. U njemu je 1102. Koloman okrunjen za hrv. kralja. Razorili ga 1125. Mlečani, nakon čega propada. Pošto su križari 1202. zauzeli Zadar, stanovništvo se preselilo u B. koji se od tada počinje nazivati Stari Zadar. Od 13. st. u posjedu cetinskih knezova, vranskih templara i Šubića. Pod mlet. upravom 1409–1797.