biogeokemijski ciklus značenje

biogeokemijski ciklus, kruženje pojedinih elemenata između žive i nežive prirode u eko-sustavima, npr. dušikov ciklus, ugljikov ciklus, fosforov ciklus itd.