biogeneza značenje

biogeneza (grč.), teorija prema kojoj se život nije mogao razviti iz nežive materije, sintetizirana u aforizmu W. Harveya »omne vivum ex vivo« (sve živo iz živoga).