binarni značenje

binarni (kvazidecimalni) predmetak, uobičajeni naziv i znak s određenom vrijednošću, s kojim se tvore → binarne jedinice; kilo, mega, giga, tera.