biljne masti značenje

biljne masti, masti dobivene iz sjemenaka ili plodova biljaka (kokosa, palme i dr.), ili očvršćivanjem biljnih ulja (najčešće sojina) hidrogenacijom; sirove b. m. upotrebljavaju se za proizvodnju sapuna, svijeća, masnih kiselina i dr., a rafinirane za jelo i proizvodnju margarina.