biljna značenje

biljna ili vegetabilna ulja, ulja dobivena iz sjemenaka (npr. suncokreta, soje, uljane repice, pamuka, kikirikija, kukuruza, bundeve, ricinusa, lana) ili plodova (npr. masline); služe za prehranu (najčešće se rafiniranjem proizvode tzv. rafinirana ili jestiva ulja), ili se u sirovu stanju upotrebljavaju u tehn. svrhe (sjemenska b. u.).