bilješka, rubna značenje

bilješka, rubna→ margina