bilingvizam značenje

bilingvizam (lat.), dvojezičnost, redovita uporaba dvaju različitih jezika ili jezičnih kodova u komunikacijskoj praksi pojedinca ili zajednice.