bijenale značenje

bijenale (tal.), priredba koja se održava svake dvije godine (os. međunar. festivali i izložbe).