bifora značenje

bifora (lat.), prozor podijeljen stupićem na dva dijela, svaki s posebnim završnim lukom. Usp. trifora.