beskonačni broj. značenje

beskonačni broj. mat Beskonačno veliki pozitivni broj označuje se sa + ∞, a negativni sa – ∞; beskonačno mali broj je promjenljiva veličina koja po apsolutnoj vrijednosti postaje i ostaje manja od po volji maloga pozitivnog broja.