Berzelius značenje

Berzelius, Jöns Jakob (1779–1848), šved. kemičar; otkrio elemente cerij, selen i torij, odredio at. tež. 43 elementa, uveo moderne kem. simbole, postavio temelje kvantitativnoj kem. analizi. Autor značajnih udžbenika i istaknuti pedagog.