benzilna kiselina značenje

benzilna kiselina (difenilglikolna kiselina), C14H12O3, organski spoj; služi za pripravu psihotomimetika (tvari za izazivanje psihoza) i onesposobljavajućih bojnih otrova.