Benedikt iz Nursije značenje

Benedikt iz Nursije, sv. (o. 480–547), osnivač benediktinskoga reda, pustinjak kod Subiaca; 529. podigao samostan Monte cassino kojemu je bio prvi opat; napisao Pravilo (regulu) monaškog života. 1964. proglašen zaštitnikom Europe.