Benda značenje

Benda, Jiří (Georg) (1722–95), češ. skladatelj; jedan od začetnika melodrame (Arijadna na Naksu; Medeja); dao vrijedan prinos razvoju njem. Singspiela (Seoski godišnji sajam; Romeo i julija).