Benac značenje

Benac, Alojz (1914–92), bos.herc. arheolog i klas. filolog; bavio se pretežno prapov. arheologijom. Praistorijski tumuli na Kupreškom polju.