Bellman značenje

Bellman, Carl Michael (1740–95), šved. književnik klasicističke forme i renesansnog duha. Pisao prigodne pjesme koje je sam i uglazbljivao, a pjevaju se i danas (Fredmanove pjesme; Fredmanove poslanice); autor komedija i pastorala.