bekerel značenje

bekerel (znak Bq), jedinica mjere za aktivnost radioaktivnog izvora ili radioaktivne tvari, izvedena jedinica SI; definiran je aktivnošću izvora u kojem se događa jedan raspad (prijelaz, pretvorba) u sekundi (Bq = s–1).