Behring značenje

Behring, Emil (1854–1917), njem. imunolog; izumitelj seruma protiv difterije i tetanusa. Nobelova nagrada za medicinu 1901.