Bednorz značenje

Bednorz, Johannes Georg (1950), njem. mineralog i fizičar; istraživao supravodljivost metalnih oksida i legura; s K. A. Müllerom dobio Nobelovu nagradu za fiziku 1987.