baza značenje

baza (grč.). 1. Temelj, osnova, uporište, podloga, podnožje. 2. Dio mora ili kopna uređen kao vojni teritorij za podržavanje udaljenih, prije svega zračnih i pomorskih operacija. 3. kem → baze. 4. soc materijalna, ekon. osnova određenog društva na koju se opire tzv. nadgradnja (oblici ljudske svijesti). 5. mat broj a u potenciji an. 6. geom osnova lika ili tijela; osnovica. 7. U transformacijsko-generativnoj gramatici, onaj njezin dio s pomoću kojega se definiraju duboke strukture jezika, a sastoji se od kategorijalne ili sintagmatske komponente i leksika.