Bavarska značenje

Bavarska (njem. Bayern), savezna jedinica (Land) u Njemačkoj; 70 551 km2, 12 044 000 st. U S dijelu brežuljci, u središnjem Franačka jura i Njemačko sredogorje, u J Alpsko predgorje i Alpe. Agrarno-ind. kraj; među vodećim pokrajinama po poljoprivr. proizvodnji. Ležišta raznovrsnih ruda. Elektrotehn., tekst., prehr., kem., drvna ind., ind. porculana. Turizam. Gl. grad München. – pov Prvotno naseljena Keltima, poslije pod Rimljanima (od ← 15) pa Francima (nakon 5/6. st.: Bajuvari). Osamostalila se poč. 10. st. Otton Wittelsbach dobio B. 1180. i njegovi su nasljednici njome vladali do 1918. Kao protivnik reformacije, bavarski je knez 1623. postao knezom izbornikom. 1778–79. između Austrije i Pruske vodio se rat za bavarsku baštinu. Kao Napoleonova saveznica, B. je 1806. postala kraljevinom; 1871. ušla je u sastav Njemačkog Carstva; 1918. monarhija je ukinuta, pod → Weimarskom republikom B. postaje Land. Nakon 1945. u Američkoj okupacijskoj zoni; od 1949. dio Savezne Republike Njemačke.