Bauhaus značenje

Bauhaus (njem.), prva moderna visoka škola za gradnju i umj. oblikovanje; utemeljitelj W. Gropius (Weimar, 1919; preseljena u Dessau 1925, u Berlin 1932., raspuštena 1933). Nakon emigracije većine predstavnika, L. Moholy-nagy 1937. u Chicagu osnovao »Novi B.«, današnji Institute of Design.