Bauer značenje

Bauer, Otto (1882–1938), austr. političar; među vođama austr. socijaldemokracije i II. internacionale, ideolog tzv. austromarksizma. Pitanje nacionalnosti i socijalne demokracije; Put k socijalizmu.