Bates značenje

Bates, Alan (1934–2003), brit. glumac; afirmirao se ulogama u praizvedbama djela J. Osbornea, H. Pintera i S. Graya u londonskom kazalištu Royal Court; zapažene uloge u brit. i am. filmovima.