bat značenje

bat, novčana jedinica u Tajlandu (= 100 satunga).