Bartsch značenje

Bartsch, Adam (1757–1821), austr. grafičar; autor kapitalnog djela za povijest grafike Le Peintre-Graveur (21 sv.).