Bartók značenje

Bartók, Béla (1881–1945), madž. skladatelj i pijanist; predstavnik glazb. moderne. Nadahnjujući se obilježjima madž. folklora razvio osebujan stil naglašene ritmike i novih zvučnih boja. Opera Dvorac Modrobradog; balet Čudesni mandarin; solistički koncerti; 6 gudačkih kvarteta; glasovirska zbirka Mikrokozam.