bark značenje

bark (engl.), jedrenjak s kosnikom i najmanje tri jarbola od kojih krmeni ima uzdužno, a ostali križno jedrilje.