barikada značenje

barikada (franc.). 1. Improvizirana utvrda, prepreka napravljena od mjesnog materijala (kamenja, vreća pijeska, izvrnutih vozila, drveća i sl.) radi zaprečavanja prolaza ili prilaza. 2. Vodna prepreka od povezanih balvana ili, u plićim vodama, od potopljenih brodova. 3. pren izložen položaj u polit. borbi.