barij značenje

barij (Ba, barium), kem. element, at. br. 56, rel. at. masa 137,34; bijeli zemnoalkalijski metal, u prirodi najčešće raširen kao barit. Spojevi su bijeli; plamen oboji zeleno; najvažnija sol: netopljivi barijev sulfat, kontrastno sredstvo u rendgenologiji; svi spojevi b. topljivi u vodi otrovni su.