Baranya značenje

Baranya, pokrajina u J Madžarskoj; 4430 km2, 405 000 st. Poljodjelstvo, vinogradarstvo. Rudnici kamenoga ugljena, ležišta urana. Upravno središte Pécs (Pečuh).