bar značenje

bar, iznimno dopuštena jedinica tlaka, iznosi 105 Pa. Često se upotrebljava decimalna jedinica milibar.