Banjarmasin značenje

Banjarmasin (pr. Bandjarmasin), grad i luka na otoku Borneu (Kalimantan), Indonezija; 443 400 st. Sveuč. Proizvodnja i izvoz nafte i kaučuka.