Bandar Seri Begawan značenje

Bandar Seri Begawan (pr. Brunei), gl. grad sultanata Bruneja (otok Borneo); 46 000 st. Džamija (najveća na Dalekom istoku). Izvoz nafte, kaučuka.