Bandar-e Torkeman značenje

Bandar-e Torkeman (Bandar-e shāhpur), grad i luka u S Iranu, na JI obali Kaspijskog jezera; 20 000 st. Krajnja S točka Transiranske željeznice.