Bandar-e Anzali značenje

Bandar-e Anzali (pr. Bandar-e pahlavi), grad i gl. iranska luka na JZ obali Kaspijskoga jezera; 87 000 st. Izvoz naftnih derivata.